Prečo so mnou spolupracovať?

Zacielenie

Preklad nie je jednoliaty produkt. Je to tvorivý proces, ktorého výsledok musí osloviť čitateľov tým správnym výberom slov.

Odbornosť

Od zadávateľov prijímam iba také preklady, pri ktorých viem zaručiť 100 % presnú odbornú terminológiu.

Dodanie včas

Žijeme v dobe, v ktorej je čas najcennejšou komoditou. So mnou sa nemusíte báť, že preklad nedostanete včas.

Cena a termín dodania

Cena prekladu závisí od typu textu, termínu dodania, dĺžky, špecifických požiadaviek na formátovanie. Pošlite mi preto svoj text spolu s týmito upresneniami a pripravím vám konkrétnu cenovú ponuku.

V prípade dohody som ochotná vyhotoviť preklad aj v neskorých večerných hodinách alebo cez víkend (účtuje sa poplatok za expresné vyhotovenie). Termín dodania prekladu závisí, samozrejme, od počtu normostrán.

Close Menu